José Goevaers werd geboren in ’s-Hertogenbosch en ging pas op latere leeftijd verder met haar creatieve kant. Ofschoon van jongs af aan bezig met tekenen en schilderen, koos zij in eerste instantie voor een carrière in de zakenwereld. Zij vervulde een aantal commerciële topbanen maar kwam steeds vaker in conflict met haar gevoel en haar behoefte aan oprechtheid en puurheid, de drang om te uiten wat haar bezighield. Deze behoefte aan diepgang vormde de aanleiding van een radicale ommezwaai in haar leven; zij koos voor een carrière in kunst met een passie en eigenzinnigheid die kenmerkend is voor haar persoonlijkheid. Haar werk laat zich het beste omschrijven als realistisch en wellicht expressionistisch. Wat haar bezighoudt, vertaalt zij in diverse perspectieven. Met gewaagde kleuren bakent zij haar vlakken af, resulterend in onvoorspelbaar en eigenzinnig werk, echter altijd toegankelijk. Doeken van José blijven daardoor herkenbaar, inspirerend en uitdagend. Inmiddels heeft ze ook haar grote passie voor de formule 1 en met name Max Verstappen tot uitdrukking gebracht in kleurrijke werken die inmiddels net als haar andere doeken verspreid over de hele wereld een bestemming vinden.